Energimærkning

Regler for energimærkning af gaskedler
Fra 26. september 2015 gælder der nye EU-regler for energimærkning af opvarmnings- og varmtvandsproducerede anlæg, herunder gaskedler. EU-reglerne erstatter den tidligere danske energimærkningsordning.

Ecodesign-ordningen (krav om miljøvenligt design) sikrer, at produkter med dårlige energi- og miljømæssige egenskaber ikke må markedsføres i EU. Produkter omfattet af ordningen skal overholde mindstekrav til energieffektiviteten og andre krav vedrørende miljøforhold.
EU’s energimærkning synliggør de mest energieffektive produkter på markedet, så forbrugere og andre indkøbere har mulighed for at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostningerne.

Små kedler - kedler op til 70 kW skal overholde kravene i forhold til både Ecodesign og energimærkning.
Større kedler - kedler over 70 kW og op til og med 400 kW skal overholde Ecodesign-kravene.

Reglerne omfatter

  • Gaskedler
  • Oliekedler
  • Varmestyring
  • Varmepumper
  • Solvarme
  • Varmtvandsbeholdere
  • Og vigtigt: kombinationer heraf

Energistyrelsens informationsfilm om den nye energimærkning 
Læs mere 
Ecodesign og krav til kedler (Energistyrelsen)
Kort information om de nye regler til installatører
Energikrav til produkter generelt (Energistyrelsen)
Mærkningsordning generelt (Energistyrelsen)

 
Kedelliste

DGC har med inspiration fra den tidligere kedelliste og i samarbejde med gaskedelbranchen og Energistyrelsen udarbejdet en ny kedelliste med baggrund i Ecodesign. Listen skal hjælpe forbrugere og installatører til at vælge den korrekte kedel. DGC’s kedelliste er frivillig og indeholder en oversigt over kedler med oplysninger fra de deltagende kedelleverandører, der opfylder kravene til Ecodesign og Bygningsreglementet.

Kedellisten kan downloades her 

Hent listen sorteret efter følgende oplysninger
- Årsvirkningsgrad med klimastyring [%]
- Årligt elforbrug, uden pumpe [kWh]
- Varmeydelse (Kedeleffekt ved maks. varmeydelse) [kW]
- Forbrændingskontrol [Ja/Nej]
- Lydniveau [dB]

Fra den 26. september 2015 mærkes ovennævnte forsyningsanlæg med et energimærke A++ til G, hvor A++ er det mest energieffektive. Fra den 26. september 2019 tilføjes også energiklassen A+++.

EU-mærkning - Hvis produktet har samme mærke, kan forsyningsanlægget vælges ud fra nøgleoplysningerne i kedellisten. Her bør man vælge en løsning med høj specifik nyttevirkning, lavt årligt elforbrug, lav miljøbelastning og lavt støjniveau. 
Årsvirkningsgrad - Bemærk, at klasse 2-styring er det typiske for det danske marked, men at det er muligt at vælge andre klasser (helt op til klasse 8). For forklaring på styringsklasserne henvises til Energistyrelsens hjemmeside.
Kedeleffekt - bør vælges, så minimumydelse er afpasset i forhold til boligens varmebehov ved minus 12 °C udenfor, og så maksimumydelse er afpasset i forhold til varmtvandsbehovet.
Forbrændingskontrol - her måles forbrændingskvaliteten, og den optimerer løbende den gas- og luftblanding, der tilgår forbrændingen afhængig af gaskvaliteten. Dette er et tilvalg.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye mærkningsordning opgiver kedelvirkningsgrad ud fra øvre brændværdi, i modsætning til den tidligere der anvendte nedre brændværdi. Det betyder, at tallene for naturgas umiddelbart ser omtrent 10 % lavere ud end tidligere, men i praksis er der ingen forskel. Forskellen på øvre og nedre brændværdi er, at øvre brændværdi medregner kondensationsvarmen fra vandindholdet i røggassen, mens denne ikke er medregnet i nedre brændværdi. 

Liste med BE06-data for små gaskedler på det danske marked.
BE06-data kan bruges i SBI's beregningsprogram. 
Bemærk at BE06- svarer til BE10-data.

Gaskedler
Kedeldata til beregningsprogrammet BE06/BE10 er målt på DGC's laboratorium.
ATAG Q25 [BE06 data]
BAXI WGB 15-k E [BE06 data]
BAXI WGB 15 E [BE06 data]
BAXI WGB 20 E [BE06 data]
BAXI WGB 28 E [BE06 data]
BAXI WBS 15 E [BE06 data]
Baxi Block WGB 15 E [BE06 data]
Beretta 525 KT Green Line [BE06 data]
Beretta Exclusive Green 16 R.S.I. e [BE06 data]
Beretta Exclusive Green 35 C.S.I. e [BE06 data]
Beretta Exclusive Green 25 C.S.I. e [BE06 data]
Beretta Exclusive Green 35 R.S.I. e [BE06 data]
Beretta Mynute Green 15 R.S.I. [BE06 data]
Beretta Green 25 B.S.I. [BE06 data]
Beretta Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I. [BE06 data]
Beretta Green 30 B.S.I. [BE06 data]
Beretta Mynute Green 12 R.S.I. [BE06 data]
Bosch EuroPur ZBR 42-3 A [BE06 data]
Bosch EuroPur ZSB 14-3 E [BE06 data]
Bosch EuroPur ZSB 22-3 E [BE06 data]
Bosch EuroPur ZSBE 16-3 A [BE06 data]
Bosch EuroPur ZSBE 28-3 A [BE06 data]
Bosch Condens 5000 WT ZSWB 30-4 A [BE06 data]
Bosch EuroPur-Kombi ZWB 28-3 E [BE06 data]
Bosch EuroPur ZWB 35-3 [BE06 data]
Bosch Condens 5000 ZSB 14-4 [BE06 data]
Bosch Condens 5000 ZSB 24-4 [BE06 data]
Bosch Condens 5000 kombi ZWB30-4 [BE06 data]
Ferroli Bluehelix Tech 18A [BE06 data]
Geminox THS 0,9/9 C [BE06 data]
Geminox THS 2-17 C [BE06 data]
Geminox THS 5/25 M75 [BE06 data]
Geminox ZEM 2-17 M50V [BE06 data]
Milton HighLine 14 [BE06 data]
Milton HighLine 24 [BE06 data]
Milton HighLine 24 Combi [BE06 data]
Milton Topline 15 [BE06 data]
Milton Topline 25 [BE06 data]
Milton Topline 35 [BE06 data]
Milton Topline 25 Combi [BE06 data]
Milton Topline 25 Combi Plus [BE06 data]
Vaillant eco COMPACT VCC 206/4-5 150 [BE06 data]
Vaillant auro COMPACT VSC D 206/4-5 190 [BE06 data]
Vaillant eco COMPACT VCC 306/4-5 150 [BE06 data]
Vaillant eco TEC Exclusiv VC 276/4-7 [BE06 data]
Vaillant eco TEC Exclusiv VC 356/4-7 [BE06 data]
Vaillant ecoTEC Exclusiv VC 466/4-7 [BE06 data]
Vaillant eco TEC plus VC 126/3-5A [BE06 data]
Vaillant eco TEC plus VC DK 246/3-5A [BE06 data]
Vaillant eco TEC plus VCW 196/3-5A [BE06 data]
Vaillant eco TEC VC 146/4-7 [BE06 data]
Vaillant VC DK 156/5-5 [BE06 data]
Vaillant VC DK 246/5-5 [BE06 data]
Vaillant VCW DK 246/5-5 [BE06 data]
Vaillant VC DK 236/5-3 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 100-W-B1HA-19 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 100-W-B1HA-26 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 100-W-B1HA-35 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 200-W-B2HA-13 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 200-W-B2HA-19 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 200-W-B2HA-26 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 200-W-B2HA-35 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-F-B2SA-13 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-F-B2SA-19 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-F-B2SA-26 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-W-B2LA-13 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-W-B2LA-19 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-W-B2LA-26 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 222-W-B2LA-35 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 300-B3HA-11 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 300-B3HA-19 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 300-B3HA-26 [BE06 data]
Viessmann Vitodens 300-B3HA-35 [BE06 data]
Weishaupt Thermo Condens WTC 15A W-PEA [BE06 data]
Weishaupt Thermo Condens WTC 25A W-PEA [BE06 data]
Weishaupt Thermo Condens WTC 25A W-PEA [BE06 data]
Weishaupt Thermo Condens WTC 25A W-PEA [BE06 data]
Weishaupt Thermo Condens WTC 32A W-PEA [BE06 data]
Wolf CGS 20/160 [BE06 data]
Wolf CGS 24/200 [BE06 data]
Wolf CGB 11 [BE06 data]
Wolf CGB 20 [BE06 data]
Wolf CGB 24 [BE06 data]
Wolf CGW 20/120 [BE06 data]
Wolf CGW 24/140 [BE06 data]
Wolf CGW 11/110 [BE06 data]