100 gasvarmepumper i Danmark

Fyrtårnsprojektet ”100 stk. gasvarmepumper i Danmark” henvender sig til større gasforbrugere med et årligt gasforbrug på over 10.000 m3, fx kommunale bygninger og mindre erhverv. De første 100 kunder får et tilbud om professionel hjælp til at afklare mulighederne for at bruge gasvarmepumpeteknologien. Læs mere om at deltage

Målet med dette fyrtårnsprojekt er at fremme introduktionen af teknologien på det danske marked. Projektet er et samarbejde mellem gasdistributionsselskaberne, produktleverandører, energirådgivere og DGC med start marts 2016.

Om gasfyrede absorptionsvarmepumper
I Europa uden for de nordiske lande har absorptionsgasvarmepumper været brugt i mange år på hospitaler, hoteller, skoler osv., og i de seneste 10 år er der solgt mere end 10.000 enheder. Teknologien er robust og giver høj ydeevne, og en energieffektivitet på 135 til 140 % (nedre brændværdi) er målt på den type installationer. Læs mere om gasvarmepumper
 
En række tests udført i Danmark og Sverige har nu vist, at teknologien også klarer sig godt i de nordiske lande, når apparaterne vel at mærke installeres korrekt, og kan tilbydes som et omkostningseffektivt alternativ til gaskedler.

I dag er der følgende leverandører, som tilbyder absorptionsgasvarmepumpeløsninger til det danske marked:

Fyrtårnsprojektet er åbent, så andre leverandører af gasvarmepumper også kan være med.

Ideen med projektet
Ideen med projektet ”100 stk. gasvarmepumper i Danmark" er at give gaskunderne den tryghed, der skal til, når de vælger at investere i denne nye gasteknologi.Gruppen bag projektet har over 5 års erfaring med demonstration og optimering af denne nye teknologi på en række installationer i Danmark. Med henblik på at fremme implementering af teknologien tilbyder vi professionel hjælp til de første interesserede gaskunder, indtil vi har nået vores mål: 100 installerede gasvarmepumper i Danmark.

Projektet tilbyder følgende:

  • Et uvildigt tjek af, om den aktuelle installations varmebehovsprofil er egnet til en løsning med gasvarmepumpeteknologien. Bemærk, at vi til dette projekt kun vælger installationer, hvor vi mener, det giver mening at bruge gasvarmepumper. Det vil sige, at ikke alle interesserede nødvendigvis kan deltage.
  • En objektiv vurdering af energibesparelser på den aktuelle installation.
  • En mulighed for finansiering af investeringen.
  • En mulig økonomisk støtte (energisparetilskud).
  • En henvisning til leverandører, der kan give tilbud på en komplet gasvarmepumpeløsning.
  • En vurdering af besparelserne efter et års drift.

Bemærk venligst, at projektet er dedikeret til slutforbrugere med et årligt gasforbrug på over 10.000 m3/år. Små gasvarmepumper til enfamilieboliger (villamarkedet) er under udvikling og test, men er endnu ikke markedsmodne.

Hvis du ønsker at vide mere om at være en af de 100 kunder, som får tilbud om at deltage, kan du henvende dig til os.
Læs her hvordan du gør