Afgifter og miljøregler

DGC følger den løbende udvikling hvad angår afgifter relateret til emissioner fra gasfyrede anlæg og afgifter relateret til fx gasfyrede anlægs virkningsgrad. Endvidere følges udviklingen på miljøområdet nøje og DGC har detaljeret kendskab til gældende regler og fortolkningen heraf.
 

DGC tilbyder en række ydelser direkte relateret til krav fra myndighederne, fx: 

  • Dokumentation af anlægs virkningsgrad ved en såkaldt ”indirekte bestemmelse”
  • Dokumentation i forhold til refusion af NOx-afgift
  • Dokumentation i forhold til refusion af metanafgift
  • Miljødokumentation i forhold til gældende regler

Hvis du som gasforbruger har spørgsmål i forbindelse med afgiftsforhold for emissioner eller gældende miljøregler er du velkommen til at kontakte os.

SEGES, marts 2015

NOx gå-hjem-møde, maj 2013

Mere om Nox-afgifter og gasmotorer på DGC-temadag april/maj 2012