Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Gaspro Store Anlæg

Gaspro Store Anlæg

Gaspro Store Anlæg (Gaspro-SA) er et program, der kan beregne årsnyttevirkning, besparelser og CO2-reduktion af energiforbedringer på større kedelanlæg til bygningsopvarmning med en eller flere kedler.

En detaljeret tabsgennemgang gør det muligt at identificere og målrette energiforbedringer.

Gaspro-SA giver mulighed for at vurdere brændsels- og CO2-besparelsen ved en planlagt forbedring på et eksisterede anlæg. Det kan bl.a. være: 

  • Udskiftning af kedel/kedler
  • Efterisolering af kedel/kedler 
  • Sænkning af røggastemperatur 
  • Evt. overgang til kaskadeløsning
  • Ny driftsstrategi (kedelprioritering, afspærring)
  • Ny driftsautomatik (fx fremløbstemperaturstyring)
  • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmeanlæg 
  • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmtvandssystem

Programmet kan anvendes på computer, tablet og smartphones med nyere browser.