mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Stor Kedel

Ved beregninger på større kedler og ovne er det ofte tilstrækkeligt at kende røggassens temperatur ud af kedlen eller ovnen samt den gennemsnitlige varmeovergang og varmebelastning på kedlens eller ovnens vægge og isolering.

Baseret på almindelige ingeniørmæssige beregningsmetoder har DGC opbygget beregningsprogrammer i regneark, som på en nem måde kan give værdier for de størrelser, som er nævnt ovenfor.

Kontakt DGC og få et uforpligtende tilbud på løsning af en konkret opgave.