mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Gasflasker

DGC råder over værktøjer til beregning af gassens forbrændingstekniske egenskaber:

  • Naturgassens brændværdi, densitet, Wobbe indeks mm.
  • Naturgassens metantal
  • Fasediagrammer for komponenter op til C9
  • Kompressibilitetsfaktorer for naturgas 
  • Røggasegenskaber, bl.a. sammensætning, energiindhold og kondensatmængde

DGC har beregnet et stort antal korrelationer for dansk naturgas fx sammenhængen mellem iltkoncentrationen og røggasmængden. Disse korrelationer anvendes, når der er brug for et hurtigt overslag over en bestemt parameter. Beregning af forbrændingstekniske egenskaber baseres på gennemsnitsværdier for gassammensætningen eller på målte data. 

Beregning af kompressibilitetsfaktor og densitet

DGC har udarbejdet et regneark til beregning af kompressibilitetsfaktor for naturgas efter SGERG-88 og AGA8-DC92 metoderne, og naturgassens densitet ved tryk op til 650 bar. Beregningsmetoden er valideret i henhold til ISO 12213.
 
Hent regnearket for beregning af kompressibilitetsfaktor og densitet.
 
For yderligere oplysninger kontakt DGC.