Biogas

Dansk energipolitik lægger op til en væsentlig øgning i brugen af biogas, som i vidt omfang skal distribueres via naturgasnettet. For at muliggøre dette, skal biogassen opgraderes, og muligvis skal brændværdien reguleres ved tilsætning af propan.

DGC rådgiver omkring alle aspekter af opgradering, måling og regulering af gaskvalitet, biogasforbrænding, gasapparater og biogas.

DGC er medlem af Brancheforeningen for biogas og Torben Kvist, DGC er den danske repræsentant i CEN arbejdsgruppen om biogas.

Biogasanalyse

DGC tilbyder at udføre sammensætningsanalyse af biogas. Analyse for kulbrinter (op til C6) udføres på eget laboratorium i Hørsholm. Analysen suppleres med beregning af forbrændingstekniske data som brændværdier (øvre og nedre), Wobbe-index, densitet, kompressibilitetsfaktor og metantal.