Brændselsceller

DGC opbyggede i 2006 en ny prøvestand til afprøvning af brændsels-cellebaserede kraftvarmeunits og har haft en række forskellige typer af units (1-2 kWe) til afprøvning i laboratoriet.

Enhederne, der i første versioner har været brintdrevne, er baseret på henholdsvis lavtemperatur PEM-celler (udviklet af IRD Fuel Cell Technology i Svendborg), lavtemperaturceller af udenlandsk oprindelse, højtemperatur SOFC-celler (udviklet af Topsøe Fuel Cell og Dantherm A/S) og en højtemperatur PEM unit (udviklet af Dantherm/SerEnergy).

Der er i 2010 og 2011 foretaget test af to units fra Dantherm Power, der drives med naturgas. Den ene er baseret på lavtemperatur PEM brændselsceller. Den anden er baseret på højtemperatur (SOFC) celler fra Topsoe Fuel Cell.

I 2012/2013 udføres test af et større antal anlæg hos private forbrugere. Disse test foregår henholdsvis på Lolland (IRD units med brint som brændsel) samt omkring Varde (naturgasfyrede units).

Testene i 20 huse i Varde er nu afsluttet efter samlet mere end 150.000 driftstimer. Læs eksempelvis mere om resultaterne i indlæg fra Power-Gen Europe konference, juni 2013.

De sidste test af brintforsynede enheder i Vestenskov slutter maj 2014. Nu resterer så test af de laboratorietestede naturgasdrevne SOFC-enheder, der skal testes i Sønderborg.

Det meste af DGC's arbejde sker i regi af projektkonsortiet "Dansk Mikrokraftvarme". DGC’s arbejde omfatter foruden laboratorieafprøvning aktiviteter omkring udvikling/test af varmelager, sikkerheds- og produktgodkendelse. DGC udfører desuden bearbejdning af feltmålinger.

Læs evt. mere:

IRD unit testes
3. generation IRD-unit testes i DGC's laboratorium, marts 2010