Brint

I et fremtidigt energisystem med stor andel af vindkraft vil der være perioder, hvor produktionen af el fra vindmøllerne vil overstige det øjeblikkelige elforbrug. Men da det er urealistisk at lagre el i større omfang (batterier har meget begrænset kapacitet og er meget dyre), vil der i disse situationer være behov for enten at eksportere el til nabolandene eller fx omdanne den overskydende el til brint ved hjælp af elektrolyse, også kaldet Power-to-X (P2X).

Brinten kan så efterfølgende injiceres i naturgasnettet (i begrænset omfang) eller omdannes til kunstig naturgas gennem en metaniseringsproces. Den kunstige naturgas vil kunne indfødes på gasnettet i lige så store mængder, som der er behov for. Et grønt gassystem har et meget betydeligt energilagringspotentiale i gasledningerne og de to eksisterende gaslagre i Nordjylland og på Sjælland.

DGC har i en årrække arbejdet med disse problemstillinger og har bl.a. undersøgt, hvordan naturgasnettet og gasapparater reagerer på brint i forskellige koncentrationer.

Se en oversigt over Power-to-X projekter i Danmark, november 2020

12 års test af brint i naturgasnettet
DGC har en unik testfacilitet i tilknytning til vores laboratorium, hvor vi igennem 12 år (2003-2015) har undersøgt, hvordan naturgasrør bliver påvirket, når de eksponeres for brint over lang tid. Læs mere om projektet:

DGC rådgiver omkring alle aspekter af transport og anvendelse af brint inklusive sikkerheds- og miljøaspekter.

DGC er medlem af Brintbranchen. DGC’s vicedirektør, Jan K. Jensen, er den danske repræsentant i IEA Hydrogen’s styregruppe (Executive Committee). DGC’s deltagelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.