Brint

I et fremtidigt energisystem med stor andel af vindkraft vil der være perioder, hvor produktionen af el fra vindmøllerne vil overstige det øjeblikkelige elforbrug. Men da det er urealistisk at lagre el i større omfang (batterier har meget begrænset kapacitet og er meget dyre), vil der i disse situationer være behov for enten at eksportere el til nabolandene eller fx omdanne den overskydende el til brint ved hjælp af elektrolyse.

Brinten kan så efterfølgende injiceres i naturgasnettet (i begrænset omfang) eller omdannes til kunstig naturgas gennem en metaniseringsproces. Den kunstige naturgas vil kunne indfødes på gasnettet i lige så store mængder, som der er behov for. Et grønt gassystem har et meget betydeligt energilagringspotentiale i gasledningerne og de to eksisterende gaslagre i Nordjylland og på Sjælland.

DGC har i en årrække arbejdet med disse problemstillinger og har bl.a. undersøgt, hvordan naturgasnettet og gasapparater reagerer på brint i forskellige koncentrationer. Til det formål har vi en unik testfacilitet i tilknytning til vores laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan naturgasrør bliver påvirket, når de eksponeres for brint over lang tid.

DGC rådgiver omkring alle aspekter af transport og anvendelse af brint inklusive sikkerheds- og miljøaspekter.

DGC er medlem af Partnerskabet for brint og brændselsceller. DGC er formand for Dansk Standards udvalg vedr. brint og brændselsceller, formand for IEA’s udvalg om brint og foretager CE-certificering af brintdrevne brændselsceller.

Se DGC's publikationer om brint på h2-info.dk.
Læs om standarder på h2-info.dk.