CO2-verificering

DGC laver verifikationer for ca. 110 af de i alt ca. 380 anlæg, som i Danmark bliver reguleret af EU's CO2-kvotedirektiv og skal sende en verificeret udledningsrapport til Energistyrelsen. DGC er akkrediteret verifikator på vegne af LRQA.
 
1. januar 2013 begynder den tredje kvoteperiode 2013-2020. Princippet for tildeling af gratiskvoter bliver ændret i denne kvoteperiode. Hvor det tidligere var den lokale myndighed (i Danmark Energistyrelsen), som foretog tildelingen, bliver det nu EU-kommissionen, som tildeler gratiskvoter i henhold til benchmarks, som er udmeldt af EU-kommissionen, og som er ens for hele Europa. Desuden vil der ikke blive tildelt gratiskvoter for elproduktion i den kommende periode.
 
Det er dog stadig Energistyrelsen, der skal indsamle grundlaget for tildeling af gratiskvoter. Men før den enkelte kvotevirksomhed kan søge om at blive tildelt gratiskvoter, skal ansøgningens grundlag verificeres af en akkrediteret verifikator, i praksis DGC.