Emissionsmåling

DGC har stor erfaring med emissionsmålinger på kraftvarmeanlæg og gasfyrede motorer og turbiner, og er således en af de virksomheder, der har målt på flest gasbaserede anlæg i Danmark. DGC’s laboratorium er akkrediteret under DANAK og tilbyder at udføre emissionsmålinger efter ordre eller på servicekontrakt.
 

Vi tilbyder:

  • Akkrediteret emissionsmåling
  • Ydelsesdokumentation
  • Miljødokumentation til myndigheder
  • Lugtmåling
  • Analyse af naturgas og biogas
  • Virkningsgradsbestemmelse

Målinger til beregning af energiafgift

Har du en gasfyret kedel på dit kraftvarmeværk, er der mulighed for at du kan få tilbagebetalt energiafgift. DGC kan tilbyde at udføre de nødvendige emissions- og virkningsgradsmålinger på de gasfyrede kedelanlæg i overensstemmelse med SKAT’s retningslinjer.

Feltmålinger

Vi kan desuden tilbyde specialtilpassede målinger efter aftale.