Gaskedellisten, BE-data og energimærkning

 

Det er særligt fire forhold, som forbrugere bør kigge på, når de skal vælge nyt gasfyr (gaskedel). Det er, at kedelløsningen har høj energiudnyttelse, lavt elforbrug, god varmekomfort og lavt lydniveau. DGC’s kedelliste giver et overblik over de fleste af de gaskedler, der forhandles i Danmark og skal hjælpe forbrugere og installatører til at vælge den rigtige kedel.

Klik her for at se kedelisten, som kan sorteres efter behov

Årsvirkningsgrad - Virkningsgraden er opgivet ud fra øvre brændværdi. Det betyder, at tallene umiddelbart ser ca. 10 % lavere ud, end hvis den var bestemt efter nedre brændværdi. Forskellen på øvre og nedre brændværdi er, at øvre brændværdi medregner kondensationsvarmen fra vandindholdet i røggassen, som ikke er medregnet i nedre brændværdi.
Bemærk også, at klasse 2-styring er det typiske for det danske marked, men at det er muligt at vælge andre klasser (helt op til klasse 8).
 
Kedeleffekt/varmeydelse – bør vælges, så minimumydelse er så lav som mulig, for at undgå hyppige start/stop og unødig slidtage af kedlen, maksimum ydelsen skal kunne dække husets varmebehov ved minus 12. Beholderens volumen skal tilpasses efter kundens behov. Oplysningen på listen angiver maks. varmeydelsen.
 
Forbrændingskontrol - her måles forbrændingskvaliteten, og den optimerer løbende den gas- og luftblanding, der tilgår forbrændingen afhængig af gaskvaliteten. Dette er en teknologi der er tilgængelig i nogle kedel modeller.
 
Listen er lavet i samarbejde med gaskedelbranchen, Energistyrelsen og gasselskaberne, og alle gaskedler på listen opfylder kravene til Ecodesign og Bygningsreglementet. Det er en frivillig ordning for kedelleverandørerne at levere oplysninger om deres kedler.

Beregn, hvor meget du kan spare på
at udskifte dit gasfyr

Gaspro er et beregningsprogram, udviklet af DGC, der kan bruges til at beregne energiforbrug og økonomisk besparelse ved installation af ny naturgaskedel i boligen. Se en demonstration af Gasprogaspro.dgc.dk, og henvend dig hos din installatør/rådgiver for at få hjælp til at lave en beregning.

Liste med BE15-data

Det er også muligt at finde BE-data for små gaskedler på det danske marked. Listen omfatter indtil videre data for de kedler der er testet hos DGC frem til 2016. Henvend dig hos din installatører/rådigiver eller din produktleverandører for at få yderligere hjælp. Se listen med BE15-data.

BE15-dataene kan bruges i beregningsprogrammet til bestemmelse af ”Bygningers energimæssige ydeevne”, udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. 

Regler for energimærkning af gaskedler

Siden 26. september 2015 har der været nye EU-regler for energimærkning af opvarmnings- og varmtvandsproducerede anlæg, herunder gaskedler. EU-reglerne erstattede den tidligere danske energimærkningsordning.
Ecodesign-ordningen (krav om miljøvenligt design) sikrer, at produkter med dårlige energi- og miljømæssige egenskaber ikke må markedsføres i EU. Produkter omfattet af ordningen skal overholde mindstekrav til energieffektiviteten og andre krav vedrørende miljøforhold.

EU’s energimærkning synliggør de mest energieffektive produkter på markedet, så forbrugere og andre indkøbere har mulighed for at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostningerne. Produkter med den bedste energimærkning er ikke altid den optimale løsning for netop dit hus, husk altid at tage din installatør med på råd.
Forsyningsanlæg mærkes med et energimærke A++ til G, hvor A++ er det mest energieffektive. Fra
26. september 2019 tilføjes også energiklassen A+++.

Små kedler - kedler op til 70 kW skal overholde kravene i forhold til både Ecodesign og energimærkning.
Større kedler - kedler over 70 kW og op til og med 400 kW skal overholde Ecodesign-kravene.

Reglerne omfatter

  • Gaskedler
  • Oliekedler
  • Varmestyring
  • Varmepumper
  • Solvarme
  • Varmtvandsbeholdere
  • Og vigtigt: kombinationer heraf

Energistyrelsens informationsfilm om den nye energimærkning 

Læs mere 
Ecodesign og krav til kedler (Energistyrelsen)
Kort information om de nye regler til installatører
Energikrav til produkter generelt (Energistyrelsen)
Mærkningsordning generelt (Energistyrelsen)