Energirådgivning

DGC tilbyder rådgivning vedrørende optimal drift af energianlæg fx opvarmning af parcelhuse. Rådgivningen kan fx omfatte analyse af samspil mellem kedel og varmeanlæg, herunder afklaring af årsager til dårligt fungerende varmeanlæg eller unormalt gasforbrug.
 

GASPRO energi- og økonomiberegning 

Vi rådgiver også vedrørende installationsforhold og vedrørende drifts-, miljø- og energiforhold. DGC har udviklet GASPRO til optimering af villaløsninger.
 
GASPRO er et beregningsprogram, der kan anvendes ved dimensionering af små gaskedelinstallationer i parcelhuse og villabebyggelse. Vi tilbyder også rådgivning vedrørende kombination af naturgasfyring med vedvarende energi, samt udvikling af vejledninger og pc-beregningsværktøjer. 

Se gaspro.dgc.dk