Fagudvalg

Gasselskabernes faglige udvalg - se fau.dgc.dk

Gasselskabernes samarbejde om drift og teknik foregår i regi af tre faglige udvalg, der tilsammen beskæftiger sig med hele det gastekniske område: fagudvalget for gasanvendelse/installationer (FAU GI), fagudvalget for gastransport (FAU GT) og fagudvalget for gasmåling (FAU GM). Tværgående problemstillinger om miljø, sikkerhed, gaskvalitet og mere forskningsprægede projekter behandles i Teknisk Chef Gruppe (TCG).
 
Gasselskaberne: HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution, Energinet.dk, Naturgas Fyn og HOFOR. Derudover deltager: DGC, Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, DANAK og Energiforsk. Udvalgene mødes 4-6 gange om året, og DGC varetager udvalgenes sekretariatsfunktion.
 

Energispareudvalget

Gasselskaberne samarbejder om energisparearbejdet via Energispareudvalget med tilhørende sekretariat, som varetages af DGC. Udvalget foretager den overordnede planlægning af gasselskabernes aktiviteter og sørger for koordination af disse med el- og varmesektoren.
Sekretariat: Leif E. Frandsen, DGC, lef@dgc.dk.