Forbrænding

DGC har betydelig viden og erfaring vedrørende forbrænding og samspilllet mellem udstyr og brændsel i energiudstyr. På laboratoriet har vi mulighed for at bestemme en lang række forbrændingstekniske egenskaber og parametre ved gasformige brændsler.
 
Har du spørgsmål i forbindelse med afbrænding af gas eller sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med anvendelse af gas, kan vi med stor sandsynlighed hjælpe dig frem til en løsning.
 
Vi råder over laboratoriefaciliteter med en indfyret kapacitet på op til ca. 1 MW samt en række beregningsmæssige værktøjer, der kan hjælpe os med at løse dit problem:
  • Beregning af naturgassens brændværdi, densitet, Wobbe indeks mm. 
  • Naturgassens metantal 
  • Procesberegninger med et avanceret værktøj for gasser og røggasser
  • Termodynamik, fx fasediagrammer og dugpunkter
  • Kompressibilitetsfaktorer for naturgas 
  • Røggasegenskaber, bl.a. sammensætning, energiindhold og kondensatmængde 
  • Forbrændingsparametre, fx antændelsesgrænser, selvantændelsetemperatur og flammehastigheder

DGC råder over eksperimentelt udstyr til bestemmelse af antændelsesgrænser for gasformige brændsler.

Har du et spørgsmål relateret til forbrænding af gasformige brændsler er du meget velkommet til at kontakte os.