Forgasningsgas

Forgasningsgas kan fremstilles af biomasse (fortrinsvis træ). Den brændbare forgasningsgas drives ud af træet gennem en termisk proces. Forgasningsgassen kan opgraderes, så den kommer til at svare til naturgas, og da kaldes den Synthetic Natural Gas eller SNG. SNG fra biobrændsel kan opfattes som fossilfri og CO2-neutral naturgas.

DGC har gennem flere år arbejdet med klarlægning af forholdene om styrket brug af forgasning i Danmark og har udarbejdet de første økonomiske overslag. De viser, at det for anlæg af en passende størrelse vil være samfundsøkonomisk fornuftigt at introducere forgasning i det danske energisystem.

Forgasningsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Svenskt Gastekniskt Center, som har et betydeligt engagement på området. Flere større forgasningsanlæg er under planlægning eller bygning i Sverige, se fx www.gobigas.se. 

DGC kan rådgive omkring alle aspekter af forgasning og det potentielle samspil mellem forgasningsgas og naturgassystemet. DGC Testcenter for Grønne Gasser tilbyder alle relevante analyser af forgasningsgasser.

Partnerskab for Termisk Forgasning
Ved EUDP-ansøgningen i marts 2014 blev DGC bevilget støtte til etablering af Partnerskab for Termisk Forgasning. Formålet med foreningen/projektet er at koordinere, styrke og målrette den danske indsats inden for forskning, udvikling og demonstration (FUD), så termisk forgasning kan bruges optimalt i det forventede fremtidige danske energisystem. Se mere på www.forgasning.dk