Gas i transportsektoren

Der er stigende international interesse for anvendelse af naturgas og biogas i transportsektoren både på land og til skibsfart.

Dansk energipolitik lægger op til, at naturgas anvendes til tung transport. DGC har gennem mange år fulgt udviklingen på området, og rådgiver omkring køretøjer, motorteknologi, miljøaspekter, regler og standarder, etc.