Hybridvarme med gasfyr og varmepumpe

Udviklingen inden for opvarmning af boliger har i en årrække medført øget fokus på effektiv energiudnyttelse og på gasanvendelse i samspil med vedvarende energi (VE). I den forbindelse er der også kommet fart på forskning og udvikling inden for systemer, der kombinerer gasnettet og elnettet. På den måde kan grøn strøm fra vindmøller og solceller udnyttes bedre.
 
Hybridvarme med gasfyr er sådan et kombineret gas- og elvarmesystem til boligopvarmning. Systemet består typisk af en gasfyrs-installation og en lille luft-til-vand elvarmepumpe, der henter gratis energi fra udeluften og afleverer det ved en passende høj temperatur til radiatoranlægget. Elvarmepumpen har en mindre kapacitet (fx 3 kW i et typisk enfamiliehus) og dækker således ikke hele opvarmningsbehovet. Gasfyret er en standard kondenserende gaskedel og den fungerer som backup for varmepumpen og dækker opvarmningsbehovet, når det er ekstra koldt udenfor. Gasfyret fremstiller også det varme vand til bad og lignende.

Der findes både add-on-løsninger, hvor elvarmepumpen kan kobles på et eksisterende kedelanlæg af vilkårligt mærke og komplette anlæg, hvor elvarmepumpen som udgangspunkt er designet til at fungere i optimalt samspil med et bestemt kedelmærke.

Cases

 • Enfamiliebolig i Kastrup
  Et forsøg med at kombinere naturgas med luft til vand-varmepumpe har givet en familie i Kastrup billigere og mere miljøvenlig varme.
  Læs mere om resultaterne fra Kastrup
 • Boligområde (42 boliger) i Ribe
  Et forsøg med en hybridvarmeløsning på en blokvarmecentral i en boligforening i Ribe har vist, at et kondenserende gasfyrs energiforbrug kan reduceres med op til 26 %, når det kombineres med en varmepumpe.
  Læs mere om resultaterne fra Ribe

Anbefalinger om installation af hybridvarme med gasfyr
To ”Energiløsninger” giver dig svar på, hvornår det kan betale sig at bruge varmepumpe i samspil med gasfyr, hvordan du installerer anlæggene og hvad der skal være særligt fokus på. Gasbranchen har bidraget til ”Energiløsningerne”:

Indsats for at udbrede kendskabet til hybridvarme
I efteråret 2017 kunne gas- og varmepumpeinstallatører komme på kursus og blive klædt på til at kunne installere hybridvarmeanlæg. Kurserne var et samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Teknologisk Institut med input fra kedelleverandører og med opbakning fra Energistyrelsen og gasselskaberne.
Kursusmateriale og information om kurserne
- Inspiration til kort præsentation om hybridvarme (indlæg hos Dansk Energi 21.9.17)

Inspiration til fælles fortælling om hybridvarme
Gruppen bag hybridindsatsen har beskrevet teknologien og udformet nogle tekster, der kan bruges som inspiration, når fx gasfolk eller installatører skal udbrede kendskabet til hybridvarme.
- Grundfortælling - lang version
- Grundfortælling - kort version
- Grundfortælling - målrettet installatører
- Inspiration til pressevinkler
- Præsentation, der beskriver arbejdsprocessen med grundfortællingen

Hybridvarmeguide med udfordringer og muligheder
Gruppen bag hybridvarmeindsatsen har bidraget til en guideline-rapport, hvor barrierer og potentialer ved hybridvarme er beskrevet generelt og mere specifikt både set med kundens og installatørens synsvinkel. Hertil kommer henvisninger til, hvor der findes yderligere information om emnet.
Hybridvarmeindsats: barrierer/potentialer - Guideline-rapport

Erfaringer med hybridvarme
I årene 2009-2015 har gasbranchen i samarbejde med produktleverandører testet en række opvarmningsløsninger med gas i kombination med vedvarende energi.

Bl.a. blev følgende demonstrationer af gashybridkedler gennemført:

 • Demonstration af add-on-løsning i enfamlie-bolig i Kastrup
 • Demonstration af komplet anlæg i enfamlie-bolig i Hvidovre
 • Demonstration af større anlæg i klyngehusbebyggelse i Ribe

Du kan også finde en nærmere beskrivelse af projekterne og sammenfatning af erfaringerne i DGC-rapporten ”Gas og vedvarende energi”.