Gasanalyse

Med henblik på bestemmelse af brændslets forbrændingstekniske egenskaber (fx brændværdi, methantal, wobbetal) tilbyder DGC at foretage akkrediteret analyse på laboratoriet i Hørsholm. 
 
Gasprøven kan udtages af DGC's personale. Det sker typisk i forbindelse med ydelsesmålinger på anlægget. Men kunden kan også selv udtage prøven efter DGCs anvisninger og med udstyr lånt af DGC. I specialtilfælde har vi mulighed for at tage udstyr med ud til din proces, og vi kan opstille fx GC udstyr til procesovervågning af gaskvalitet i længere tid.
 

Testcenter for Grønne Gasser

DGC har i 2012 åbnet et nyt Testcenter for Grønne Gasser. Her kan foretages alle relevante type analyser af biogas, forgasningsgas, brint, etc. i forbindelse med produktion, opgradering, anvendelse, R&D. Læs mere om testcentret