Gasinstallationer

Gasapparater, som anvendes i Danmark, skal være CE-godkendt til de danske gastyper og tilslutningstryk. Mindre gasforbrugende apparater (med maksimalt indfyret effekt på 135 kW udregnet efter øvre brændværdi) skal installeres efter bestemmelser i Gasreglementet og Bygningsreglementet.

DGC rådgiver installatører, fabrikanter, gaskunder og andre omkring tolkning og brug af Gasreglementet. DGC har løbende medvirket til udformning af gasreglementets bestemmelser og bidraget med opfølgende vejledningsmateriale. DGC er Notified Body på gasapparatdirektivets område og kan bl.a. afprøve og CE-godkende gasapparater.

Gas i dit hus
www.gasidithus.dk findes der informationer, som private forbrugere har brug for, når de vil bruge naturgas i boligen: Hvilke gasapparater er der på markedet, samt anvisninger vedrørende anvendelse og installation.

Gasbranchens installationsanvisninger
Gasbranchen (et samarbejde mellem gasselskaberne, DS Håndværk & Industri og Tekniq) har udviklet en elektronisk håndbog kaldet "Gasbranchens installationsanvisninger". Professionelle fra gasbranchen kan finde yderligere informationer om små gasinstallationer via hjemmesiden gashaandbog.dgc.dk. Der er link til en off-line version, en printvenlig version og en on-line version.

Beregning af tryktab i små gasinstallationer
DGC tilbyder et beregningsprogram til beregning af tryktab i små gasinstallationer med driftstryk op til 100 mbar. Beregningsmetoden er angivet i Gasreglementets afsnit A, bilag 8A, gældende for gasinstallationer op 135 kW (øvre brændværdi). Hent programmet