Gaskvalitet

Gassens sammensætning har afgørende betydning for forbrændingsprocessen og dermed både for energiudnyttelsen og emissionerne.

DGC har ekspertise vedrørende forbrændingskemi, varmeoverføring og alle andre aspekter af samspillet mellem forbrændingsprocessen og det omgivende udstyr. DGC tilbyder prøvetagning overalt i Danmark og efterfølgende akkrediteret analyse på gaschromatograf i laboratoriet. I specialtilfælde kan vi tage vores laboratorieudstyr i felten og dokumenterer din proces.

DGC modtager løbende oplysninger om kvalitet og sammensætning af den danske naturgas; og udgiver på baggrund heraf oversigt over gassens vigtigste forbrændingstekniske egenskaber. Blandt andet på baggrund heraf har DGC en indgående viden om dansk naturgas' egenskaber som fx brændværdi, wobbetal, eksplosionsgrænser, selvantændelse, odorantforhold, metantal, væskeindhold og urenheder.

Dette er baggrunden for DGC's rådgivning vedr. gaskvalitetens indflydelse på forbrændingsprocessen, evt. konditionering eller filtrering af gassen.

Vi tilbyder:
  • Akkrediteret analyse af gas 
  • Information og beregninger vedr. gaskvalitet 
  • Beregning og analyse af gaskvalitetens indflydelse på anvendelsesprocessen 
  • Rådgivning vedr. biogas og biogas/naturgas samspil 
  • Undersøgelser og rådgivning vedr. odorant 
  • Undervisning