Gaskvalitet og indregulering

Fremtidens gas i det danske gasnet vil løbende ændre sammensætning. Dette stiller store krav til indregulering af de forskellige gaskedler. Nye gaskedler er allerede fra fabrikanten indreguleret til de nye variationer (G20-indregulering) og kræver derfor ikke yderligere indregulering.
 
Mange af de kedler, som allerede nu er i drift hos den enkelte forbruger, kan kræve indregulering ved reparation. Hvis gaskedlerne ikke indstilles til fabriksindstillingen, og indreguleringen ikke er præcis, kan der opstå problemer med støj og/eller CO, når gaskvaliteten varierer fra den ene ende af det godkendte område til den anden ende. Dette stiller ikke kun krav om en præcis indregulering, men også krav til skorstenens og aftrækkets tæthed, således den enkelte forbruger ikke udsættes for CO.
 
På denne side henviser vi til DGC-vejledninger og andet, som kan hjælpe med at indregulere korrekt. 
 

Generelt for indregulering

Følg produktleverandørens anvisninger ved spørgsmål eller behov for hjælp.
Bemærk at G20-kontrolmærket "Apparatet er forberedt til europæisk gaskvalitet" til placering på kedlen ikke skal bruges mere (2014).
 

Indregulering af større gasblæseluftbrændere

Ved sikkerhedsmålinger
- Skema 1 (Excel), udfyld på PC
Ved miljø- og sikkerhedsmålinger
- Skema 2 (Excel), udfyld på PC
- Skema 2 (Excel) til beregning "i hånden"
- Diagram (PDF), print og brug ved indregulering "i hånden"
- Beregningsformular, klik ind med smartphone og udfyld on-line
- QR-kode, scan koden med smartphone og udfyld on-line
 

Produktleverandørens vejledninger

DGC-Vejledninger for indregulering

2/2010 - Indregulering af mindre gasblæseluftbrændere (under 120 kw)
(skal følges jvf. Sikkerhedsstyrelsens meddelelse 1/10)
58/2010 - Indregulering af ibrugtagne apparater samt særligt kritiske apparater 
(skal følges jvf. Sikkerhedsstyrelsens meddelelse 1/10)
 

Andre relevante informationer

Præsentationer fra vvs-kurser 2010 og 2011

 

Præsentation fra kursus 2013