Gasledninger

Gas til danske kunder bliver hovedsagelig hentet fra boringer i Nordsøen og transporteret i land via undersøiske stålledninger. I Nybro ved Varde bliver gassen behandlet, før den transporteres videre til resten af landet eller til eksport til Sverige og Tyskland via transmissionsnettet.

I Danmark er der nedgravet knap 4.000 km stålrør og ca. 16.400 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution af naturgas. Ledningsnettet er beskyttet mod korrosion og andre påvirkninger og inspiceres løbende for tæthed og eventuelle udefra påførte skader.

Se kort over Danmarks transmissions- og distributionsnet

DGC assisterer gasselskaberne med løbende koordinering og udførelse af projekter vedrørende gasnettets drift, vedligehold og udbygning.

DGC rådgiver vedrørende ledningsregler og -forskrifter, korrosionsforhold, odorisering, quality tracking, måling af gasmængder, tilsætning af andre gasser til naturgasssen, materialer, sikkerhed, miljø, etc.

Projekt om gasledningers levetid
Danske gasrør af plast er så gode som nye og brugbare de næste 50 år, viser et projekt, hvor DGC har stået for projektledelsen. Læs mere om projektet