Gasmåling

DGC rådgiver omkring afregningsmåling, måleprincipper og måleudstyr i forbindelse med både små og store installationer. På baggrund af forbrugerdata kan DGC opstille forbrugerprofiler til afregningsformål. Rådgivning i forbindelse med korrekt afregning ved varierende gaskvalitet. Målere kan afprøves i laboratoriet.
 

Beregning af kompressibilitet

DGC har for gasselskabernes Fagudvalg for Gasmåling (FAU GM) udarbejdet et regneark til beregning af kompressibilitetsfaktor for naturgas og naturgassens densitet ved tryk op til 650 bar. Læs mere her