Gaspro Store Anlæg

Gaspro Store Anlæg (Gaspro-SA) er et program, der kan beregne årsnyttevirkning, besparelser og CO2-reduktion af energiforbedringer på større kedelanlæg til bygningsopvarmning med en eller flere kedler.

En detaljeret tabsgennemgang gør det muligt at identificere og målrette energiforbedringer.

Med Gaspro-SA kan brændsels- og CO2-besparelsen ved en tiltænkt forbedring på et eksisterede anlæg vurderes. Det kan fx være: 

 • Udskiftning af kedel/kedler
 • Efterisolering af kedel/kedler 
 • Sænkning af røggastemperatur 
 • Evt. overgang til kaskadeløsning
 • Ny driftsstrategi (kedelprioritering, afspærring)
 • Ny driftsautomatik (fx fremløbstemperaturstyring)
 • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmeanlæg 
 • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmtvandssystem

Programmet Gaspro-SA blev gennemgribende revideret og moderniseret i 2014. Programmet kan afvikles på computer, tablet, iPad samt principielt via smartphones med nyere browser. Opdateringer modtages automatisk via nettet. Programmet har gennemgået en omfattende revidering med hensyn til afviklingsplatform samt funktionalitet, men vil være genkendeligt for brugere af tidligere versioner. 

Programmet er blevet forsynet med en række nye features såsom:

 • Flere brændselsmuligheder
 • Mulighed for angivelse af varmtvandscirkulationssystem
 • Eventuel delvis udnyttelse af overfladetab fra komponenter
 • Eventuel ”kortslutning” mellem frem- og returløb
 • Udvidede muligheder for sommerstop af kedler og varmtvandsproduktion
 • Programmet rummer nu også mulighed for eventuelt valg af nogle ”standard bestykninger” for ventiler, rør, pumper mv.

Programmet er opdateret omkring kedeldata angivelse samt radiatoranlægs ditto, og opdateret hvad angår beregning af varmetab fra komponenter.

Programmet arbejder dynamisk, hvilket betyder, at de energimæssige konsekvenser af ændringer vises allerede under indtastning.

I 2016 er inkluderet beregning af CO2-besparelse samt lavet en version, hvor virkningsgraden relateres til brændslets øvre brændværdi.

Revision/opdatering af Gaspro-SA er finansieret af Gasselskabernes Energispareudvalg, Gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU-GI) samt DGC. 

Læs mere om anskaffelse m.m. (produktblad om Gaspro-SA) 

Læs mere om kurser i Gaspro-SA