Gaspro Store Anlæg

Gaspro Store Anlæg (Gaspro-SA) er et program, der kan beregne årsnyttevirkning, besparelser og CO2-reduktion af energiforbedringer på større kedelanlæg til bygningsopvarmning med en eller flere kedler.

En detaljeret tabsgennemgang gør det muligt at identificere og målrette energiforbedringer.

Med Gaspro-SA kan brændsels- og CO2-besparelsen ved en tiltænkt forbedring på et eksisterede anlæg vurderes. Det kan fx være: 

 • Udskiftning af kedel/kedler
 • Efterisolering af kedel/kedler 
 • Sænkning af røggastemperatur 
 • Evt. overgang til kaskadeløsning
 • Ny driftsstrategi (kedelprioritering, afspærring)
 • Ny driftsautomatik (fx fremløbstemperaturstyring)
 • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmeanlæg 
 • Efterisolering og evt. andre ændringer i varmtvandssystem

Programmet kan afvikles på computer, tablet, iPad samt principielt via smartphones med nyere browser. Opdateringer modtages automatisk via nettet. 

Programmet har en række interessante funktioner såsom:

 • Flere brændselsmuligheder
 • Mulighed for angivelse af varmtvandscirkulationssystem
 • Eventuel delvis udnyttelse af overfladetab fra komponenter
 • Eventuel ”kortslutning” mellem frem- og returløb
 • Udvidede muligheder for sommerstop af kedler og varmtvandsproduktion
 • Programmet rummer nu også mulighed for eventuelt valg af nogle ”standard bestykninger” for ventiler, rør, pumper mv.

Programmet arbejder dynamisk, hvilket betyder, at de energimæssige konsekvenser af ændringer vises allerede under indtastning.

Programmet kan beregne CO2-besparelse, og der findes en version, hvor virkningsgraden relateres til brændslets øvre brændværdi.

Revision/opdatering af Gaspro-SA er finansieret af Gasselskabernes Energispareudvalg, Gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU-GI) samt DGC. 

Læs mere om anskaffelse m.m. (produktblad om Gaspro-SA)