Gasprøvetagning

DGC tilbyder en række måletekniske ydelser - på laboratoriet i Hørsholm eller hos kunden. Der er typisk tale om ydelses- og emissionsmålinger på gasforbrugende apparater - fra 0,5 kW gasblus over kedler og brændere til 15 MW gasfyrede motorer. 

DGC tilbyder også at bestemme den kemiske sammensætning af bio- og naturgas med henblik på bestemmelse af brændslets forbrændingstekniske egenskaber (fx brændværdi, metantal, wobbetal) ved akkrediteret analyse på laboratoriet i Hørsholm. Gasprøven kan udtages af DGC's personale. Det sker fx i forbindelse med ydelsesmålinger på anlægget. Men kunden kan også selv udtage prøven efter DGCs anvisninger og med udstyr lånt af DGC.