Gasrør af plast har lang holdbarhed

Gratis DGC-webinar
22. november 2016 


Se videooptagelse fra webinaret

80 % af Danmarks gasrør er af plast, og en undersøgelse viser, at de klarer sig fint. Selv dem, der har ligget i jorden i over 30 år. Fokus i webinaret vil være en gennemgang af den nylig afsluttede undersøgelse, hvor eksperter har testet og vurderet levetiden for udvalgte plastrør (PE-rør). Webinaret vil desuden give deltagerne en introduktion til det danske gasdistributionsnet, som spiller en væsentligt rolle i Danmarks energiforsyning.
 
Udbytte
Webinaret er gratis og giver dig bl.a. indblik i følgende:

  • Det danske gasdistributionsnet
    Krav til plastrør i gasnettet
    Test af PE-rør
    Forventet levetid for det danske PE-net
  •  

Hvem kan deltage?
Webinaret er målrettet fagfolk og andre med interesse i tilstanden af det danske naturgasnet og kræver ingen teknisk baggrundsviden.
Andre interesserede er velkomne til at deltage i webinaret.

Oplægsholder
Betina Jørgensen, projektleder, DGC, bjo@dgc.dk