Gasturbiner

Der er i Danmark opstillet ca. 50 gasturbiner med en samlet gasturbineeffekt på ca. 735 MWe.

DGC kan rådgive i forbindelse med gaskvalitetsspørgsmål, emissioner og miljøforbedrende tiltag.

DGC er bl.a. akkrediteret til udførelse af emissionsmålinger samt CO2 certificering (i samarbejde med Lloyds).