Gasvarmepumper

Udviklingen inden for opvarmning af boliger har medført øget fokus på effektiv energiudnyttelse og på gasanvendelse i samspil med vedvarende energi (VE). I den forbindelse er der kommet fart på forskning og udvikling inden for gasvarmepumper, der udnytter gassen bedre i samspil med solenergi.

Gasfyret absorptionsvarmepumpe
En gasfyret absorptionsvarmepumpe er i princippet en traditionel eldreven varmepumpe, hvor kompressoren er erstattet af et lukket kredsløb med væske, der drives/opvarmes med en gasbrænder. Resultatet er det samme som for elvarmepumpen, nemlig at anlægget herved kan hente og udnytte vedvarende energi fra bl.a. udeluft, jorden eller andre energikilder (fx spildvarme).

Teknologien er udbredt i Europa
I Europa uden for de nordiske lande har gasfyrede absorptionsvarmepumper været brugt i mange år på hospitaler, hoteller, skoler osv., og i de seneste 10 år er der solgt mere end 10.000 enheder. Teknologien er robust og giver høj ydeevne, og en energieffektivitet på 135 til 140 % (nedre brændværdi) er målt på den type installationer. 
 
En række tests udført i Danmark og Sverige har nu vist, at teknologien også klarer sig godt i de nordiske lande, når apparaterne vel at mærke installeres korrekt, og kan tilbydes som et omkostningseffektivt alternativ til gaskedler.
 
Gasvarmepumpeløsninger i Danmark
Gasvarmepumper som opvarmningskilde egner sig til gasforbrugere med et årligt gasforbrug på over 10.000 m3, fx kommunale bygninger og mindre erhverv. 
Eksempler på installerede anlæg:

Følgende leverandører tilbyder gasvarmepumpeløsninger til det danske marked:

Samarbejde skal sætte skub i teknologien
Mhp. at fremme introduktionen af teknologien på det danske marked er et samarbejde mellem gasdistributionsselskaberne, produktleverandører, energirådgivere og DGC startet i marts 2016. Ideen med samarbejdet er at udveksle erfaringer og på den måde give gaskunderne den tryghed, der skal til, når de vælger at investere i en gasvarmepumpeløsning. Gruppen har over 5 års erfaring med demonstration og optimering af teknologien på en række installationer i Danmark.

Bemærk venligst, at små gasvarmepumper til enfamilieboliger (villamarkedet) er under udvikling og test, men er endnu ikke modne til markedet.