Grøn gasproduktion

DGC har i de senere år arbejdet med mange forskellige problemstillinger i forbindelse med biogas. Herunder problemstillingerne i relation til biogasinjektion til ledningsnettet, afregningsproblematikker, gaskvalitetskrav, opgraderingsteknologi, risiko for smittespredning, afprøvning af apparater, vurdering af biomassepotentialer, europæisk standardiseringsarbejde samt analyse af dedikerede biogasnet.

DGC arbejder med partnerskaber mellem gas og vedvarende energi som en vigtig del af vores strategi "Intelligent Gas Technology". DGC har et rammeprogram for demonstration af naturgas i kombination med VE-teknologier og kan rådgive omkring naturgas i samspil med fx varmepumper og solvarme. Udstyr kan afprøves i laboratoriet og i demonstrationsprojekter.

DGC har ligeledes betydelig erfaring med alle aspekter af brint i gasnettet og brug af blandinger af naturgas og brint i gasforbrugende udstyr. Forgasning er også et centralt emne i DGC's strategi for et grønnere gassystem. DGC har indgående kendskab til forgasningsprocesser, og hvorledes forgasningsgas kan kombineres med biogas og naturgas i det danske gassystem.

Vi kan hjælpe med:

  • Demonstration - brint, biogas, forgasningsgas
  • Rådgivning - naturgas og VE, kraftvarme
  • Analyse - grønne gasser
  • Beregning - procesberegning