Internationalt samarbejde

DGC har et betydeligt internationalt samarbejde vedrørende mindre gasudstyr. Varierende gassammensætning og dens indflydelse på især kedler, men også andet gasudstyr, er et vigtigt emne for europæisk gasforsyning. DGC har spillet en central rolle i en række europæiske projekter på dette område.

DGC afprøver jævnligt nyt gasforbrugende udstyr på det danske marked for gasselskaber og fabrikanter og deltager i internationale projekter omkring prøvnings- og beregningsmetoder vedrørende kedlernes energiudnyttelse og emissioner.

Energimærkning af udstyr er ligeledes et væsentligt område, hvor DGC er aktiv på europæisk plan, med samarbejder om den kommende ECO-design ordning.

Se også Marcogaz (Technical Association of the European Natural Gas Industry) og GERG (the European Gas Research Group), hvor DGC er medlem på vegne af de danske gasselskaber.