Kompressibilitetsfaktor

Beregning af af kompressibilitetsfaktor og densitet

DGC har for gasselskabernes Fagudvalg for Gasmåling (FAU GM) udarbejdet et regneark til beregning af kompressibilitetsfaktor for naturgas efter SGERG-88 og AGA8-DC92 metoderne, og naturgassens densitet ved tryk op til 650 bar. Beregningsmetoden er valideret i henhold til ISO 12213 og ISO/DIS 20765-1.

Hent regnearket her