Korrosion

Korrosion er den tredjevigtigste årsag til uheld med udslip til følge på gasledninger i følge det europæiske samarbejde omkring registrering af uheld på højtryksgasledninger, EGIG.

De to hyppigste årsager er udefra kommende påvirkninger (typisk graveskader) og materiale/konstruktionsfejl.

DGC kan assistere med undersøgelser vedrørende forebygning og monitering af korrosion på ledninger.