Industri, kraftvarme, større kedler og varmepumper

Cirka en fjerdedel af det danske naturgasforbrug anvendes i forbindelse med kraftvarmeproduktion. Der er etableret gasfyret kraftvarme på et antal af de større centrale elværker, på et stort antal decentrale elværker eller i industrien samt i forbindelse med mindre anlæg på skoler, institutioner, boligblokke mv.

Kraftvarme betyder samtidig produktion af el og varme. Hermed spares en betragtelig brændselsmængde i forhold til separat produktion af el og varme.

DCC's erfaring på kraftvarmeområdet dækker fra mikrokraftvarme til de store anlæg. DGC er bl.a. akkrediteret til udførelse af emissionsmålinger samt CO2 certificering (i samarbejde med Lloyds). DGC anvendes ofte af leverandører/anlægsejere til ydelsesdokumentation i forbindelse med anlægsoverdragelse.

Læs om aktuelle emner for gasfyrede kraftvarmeanlæg i det seneste KV-info nyhedsbrev. 

Oversigt over muligheder for gasfyret kraftvarme
Få en oversigt over muligheder til flere driftstimer og bedre økonomi for gasfyrede kraftvarmeanlæg i hæftet "Gasfyret Kraftvarme", udgivet oktober 2017 af DGC sammen med projektpartnerne Added Values og Grøn Energi.

Gas i industrien
Ca. 700 danske virksomheder anvender naturgas til proces og opvarmning. DGC hjælper til med udvikling af hensigtsmæssige løsninger til specielle industriformål gennem beregning, simulering, forsøg, måling og demonstration.

Effektiv gasanvendelse anno 2018
En række nye højeffektive gasteknologier står til rådighed for kedelcentraler, fjernvarmeværker og industri.
Læs mere i notatet "Effektiv gasanvendelse anno 2018"

Vi kan hjælpe med:

  • Rådgivning - energirådgivning, udvikling af udstyr
  • Afprøvning - af gasudstyr i vores laboratorium
  • Analyse af gassammensætning
  • Måling - feltmålinger (emission, virkningsgrad)
  • Beregning - modelberegning, skortensberegning, tryktabsberegning, energibesparelser