Afholdte kurser

Afholdte DGC-kurser.

Standardkurser
GasPro SA
Gasreglement B5 (F-gas)
Gassikkerhed
Grundlæggende gasteknik
Gaspro små anlæg

Specialkurser
Indreguleringskursus – A-installationer (små)
Indreguleringskursus – B-installationer (større)
Myndighedsbehandling ved store anlæg
Status på gas og VE (Sol, gas-varmepumper og hybridløsninger)
NOx- og metan-reduktion/afgifter
Gaskedler og aftræksforhold
Mikro-Kraftvarme
Implementering af ECOdesigndirektivet
Kvalitetssikring for autoriseret installatører

Kurser i samarbejde med andre aktører
Danvak: Den nye gassikkerhedslov (november 2019)

For yderligere information se menuen til venstre.