Gå-hjem-møde om NOx-afgift og muligheder for at opnå refusion af afgift

kursus

For 2013 slår NOx-afgiften fuldt igennem for hele året og med 25,50 kr./kg, vil afgiften få stor økonomisk indvirkning på mange større energiforbrugere.

 
Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) afholder i samarbejde med Dansk Industri en række gå-hjem-møder hen over foråret omkring NOx og refusion af afgift. På disse møder vil vi gå tæt ind på, hvilke muligheder du har for at få refunderet noget af afgiften, hvis du har moderne udstyr med lav NOx-emission.

Gå-hjem-mødet henvender sig til
Målgruppen er alle større energiforbrugere, som har mulighed for at få NOx-afgift refunderet, hvilket i praksis vil sige industri med et større energiforbrug (over 250.000 m3 gas årligt /over 10.000 GJ/år andre brændsler) og kraft- og varmeværker fra energisektoren.

Program

  • Velkomst og agenda.
  • NOx - hvad er det, hvordan dannes det?
  • NOx-emission i Danmark – hvor har vi de væsentligste kilder?
  • Muligheder for reduktion af NOx-emission.
  • NOx-afgift, mulighed for refusion – hvordan i praksis.
  • Spørgsmål og afslutning.

Kursus​leder
Per G. Kristensen

Per G. Kristensen har i mere end 10 år arbejdet med NOx omkring dannelse, reduktion, lovkrav og afgifter. Der vil således være god lejlighed til at få svar på de spørgsmål du måtte have om emnet.