Gasapparater og aftræksforhold

kursus
De senere års teknologiske udvikling af gasforbrugende apparater kan i nogle tilfælde være en udfordring, når der skal vælges og monteres aftræk. Vi gennemgår på dette kursus gasreglementets afsnit A’s bestemmelser omkring aftræk til gasapparater med åben og lukket forbrænding. Herudover gennemgås krav til aftræk ud fra Byggevareforordningen.

Kurset henvender sig til
Ansatte i vvs-virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og energiselskaber som dimensionerer, monterer og/eller fører tilsyn med gasforbrugende apparater med en maksimalt indfyret effekt under 135 kW (Hø).

Kursusindhold

  • Åben forbrænding
  • Lukket forbrænding
  • CE-mærkning af aftræk
  • Løsninger på installation af aftræk
  • Relevante DGC-vejledninger
     
Kursusleder
Jytte Skytte Nielsen