Gaspro SA

kursus
– et program til vurdering og optimering af større kedelanlæg 
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i og øvelse med brugen af beregningsprogrammet GasPro SA til energimæssig vurdering af kedelcentralen og mulige besparelser. Hvor stammer varmetabene i anlægget fra? Hvad betyder driftsformen for anlægget? Hvor ligger besparelserne? Uanset om anlæggene er fyret med olie eller naturgas er det vigtigt at have et redskab til at vurdere anlæggets bestykning og drift. Kurset tager udgangspunkt i anvendelsen af beregningsværktøjet ”Gaspro store anlæg”, der retter sig mod blokvarmecentraler.

Læs mere om anvendelse og anskaffelse af Gaspro SA [PDF].
 
Kurset henvender sig til
Installatører, energirådgivere eller den ledende medarbejder, der er beskæftiget med service og energioptimering af større kedelcentraler og varmeanlæg.
 
Indhold
Introduktion til rådgivnings-/beregningsprogrammet GasPro SA
Gennemgang af cases
Praktisk afprøvning af programmet

OBS! medbring egen computer med cd-drev eller USB-port.
 
Udbytte
Efter kurset har deltageren adgang til computerprogrammet og kan foretage beregninger og dokumentation af energibesparelser på kedelcentraler mv.
 
Kursusleder
Jan de Wit