Gaspro Store Anlæg

kursus

Onsdag den 11. september 2019 fra kl. 9.00-13.00 hos DGC, Dr. Neergaards Vej 5B, 2970 Hørsholm

Gaspro Store Anlæg
Kurset tager udgangspunkt i anvendelsen af beregningsværktøjet ”Gaspro-SA”, der retter sig mod kedelcentraler til bygningsopvarmning.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i og øvelse i brugen af beregningsprogrammet for Gaspro-SA til energimæssig vurdering af kedelcentraler, mulige besparelser og dokumentation heraf. Hvor stammer varmetabene i anlægget fra? Hvad betyder driftsformen for anlægget? Hvor ligger der besparelser?

Uanset om anlæggene er fyret med naturgas, olie eller evt. bygas2, er det vigtigt at have et redskab til at vurdere de energimæssige konsekvenser af anlæggets bestykning og drift.

Gaspro-SA kan afvikles på computer, tablet, iPad og principielt via smartphones med moderne browser. Opdateringer modtages automatisk via nettet. Programmet har gennemgået en omfattende revidering med hensyn til afviklingsplatform og funktionalitet, men vil være genkendeligt for brugere af tidligere versioner.

Læs mere om anskaffelse m.m. (produktblad om Gaspro-SA) 

Kurset henvender sig til
Energirådgivere, kedel- og komponentleverandører og andre der beskæftiger sig med energioptimering, energibesparelser og dokumentation heraf på kedelcentraler og varmeanlæg.

Indhold
• Introduktion til rådgivnings-/beregningsprogrammet Gaspro-SA
• Praktisk afprøvning af programmet
• Gennemgang af cases

OBS! Medbring egen computer, tablet eller iPad.

Udbytte
Efter kurset har deltageren adgang til computerprogrammet og kan foretage beregninger og dokumentation af energibesparelser på større kedelcentraler mv.

Pris mv.
Pris for kursus, program, beskrivelse/vejledning og et års abonnement er 2.950 kr. ekskl. moms.
For brugere registreret før 2014 er prisen 1.950 kr. ekskl. moms.
Fornyelse af årsabonnement koster 1.000 kr. ekskl. moms.

Kursusleder
Jan de Wit

Kurset udbydes både som firmaspecifikt kursus og som åbent kursus.

Tilmelding sker ved at sende en mail til jdg@dgc.dk.