Grundlæggende gasteknik

kursus

På kurset gives en generel indføring i gasteknik samt en opgradering af viden på området. I de senere år er der kommet mange nye ansatte i gasbranchen, som kan have behov for en generel indføring i den grundlæggende gasteknik. Endvidere kan mange andre i gasbranchen have behov for en opgradering af viden på området med hensyn til f.eks. miljøregler.


Kurset henvender sig til
Ansatte i energiselskaber, større vvs-virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, regioner og kommuner samt virksomheder, der anvender gas i produktionen og til opvarmning.

Kursusindhold
Gassers egenskaber
Støkiometri ved forbrænding
Forbrændingsforhold
Hvordan dannes emission: CO, NOX mv.
Miljøforhold i forbindelse med forbrænding af naturgas og andre brændbare gasser
Indblik i de miljøregler, der findes vedrørende fyring med fossile brændsler bl.a. NOx-afgift og metanafgiftsrefusion

Kursusleder
Michael Larsen