Indreguleringskursus - B-installationer

kursus

Fremtidens gas i det danske gasnet vil løbende ændre sammensætning. Dette stiller større krav til indregulering af gasblæseluftbrændere, herunder de større brændere. Med de nye gasser på gasnettet er variationerne i gaskvaliteten 10-doblet, og der skal derfor være større ”plads” til variationerne efter indregulering. Hvis gasbrænderne ikke indreguleres præcist, kan der opstå sikkerhedsmæssige problemer med CO, når gaskvaliteten varierer fra den ene ende af det godkendte område til den anden ende. Dette stiller ikke kun krav om en præcis indregulering, men også krav til skorstenens og aftrækkets tæthed.

På kurset gennemgås de nye rammer, DGC-vejledninger og andet, som kan hjælpe med at indregulere korrekt.

Kurset henvender sig til
Alle vvs-montører og andre, der arbejder med indregulering af større gasblæseluftbrændere. Det forudsættes, at deltagerne har gjort sig bekendt med regneark eller app til brug ved indregulering af større gasblæseluftbrændere, http://www.dgc.dk/gaskvalitet-og-indregulering
Se eventuelt også DGC-Vejledning nr. 5 om indregulering af større gasblæseluftbrændere.

Kursusindhold
Den fremtidige naturgasforsyningssituation
Nye rutiner for indregulering af gasblæseluftbrændere
Brug og kontrol af måleudstyr

Kursus​leder
Niels Bjarne Rasmussen