Laboratorieafprøvning

DGC's laboratorium i Hørsholm er akkrediteret under DANAK til gasanalyse og til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse. Vi er dansk Notified Body (godkendelsesinstans) for kedeldirektivet.
 

Afprøvning af kedler og andet udstyr til boligen

DGC tilbyder afprøvning af gaskedler, komfurer og andet gasforbrugende udstyr til både villaområdet, erhverv, industri og kraftvarme. Afprøvning af udstyr til boligen kan omfatte sikkerhedsmæssige aspekter såvel som forhold vedrørende drift, funktionalitet, effektivitet og miljø.

Laboratoriet tilbyder i øvrigt

CE-test, gaschromatografi, analyser af naturgas, biogas, røggas og andre gasser, bestemmelse af CO2-emisionsfaktorer og brændværdi, udvikling, tilpasning og optimering af apparater, karakterisering af gasser, undersøgelse af gassers egenskaber, mv.