LNG

Der arbejdes i Danmark med anvendelse af LNG både indenfor landtransport og søtransport.

DGC har stor erfaring med de sikkerhedsmæssige aspekter vedr. håndtering af alle gasformige brændsler og kan rådgive omkring sikkerheden i forbindelse med opbygning og drift af LNG-anlæg.

Vi kan endvidere vejledning omkring lodkrav og regler, myndighedsgodkendelser, miljøregler, gaskvalitet og emissioner.