Måling af metanudslip

Biogasproduktions- og opgraderingsanlæg kan have utætheder, som det er en god idé at finde frem til og tætne. Lækager kan både betyde dårligere økonomi for anlægget og større miljøpåvirkning.
 
Hvad kan vi hjælpe med?
DGC tilbyder en hurtig screening af dit anlæg eller en detaljeret gennemgang, hvor vi måler omfanget af hver lækage. Og vi kan dokumentere, at anlægget ikke slipper metan ud, fx i forhold til biogasbranchens frivillige måleprogram.

Med vores måletekniske udstyr kan vi måle:
 
… om der slipper metan ud fra dit anlæg
Vi bruger et laserbaseret udstyr (Gasfind) til at måle metan i anlæggets omgivelser og kan opgøre det samlede metanudslip fra hele anlægget.

… hvor lækagen er
På mindre anlæg bruger vi en lille håndholdt metansensor (sniffer) til at finde lækager tæt på. På større anlæg har vi et infrarødt kamera (FLIR), som kan finde lækager på afstand.

… hvor meget metan, der slipper ud
Vi har udstyr til hurtigt og præcist at måle omfanget af en mindre lækage (HI flow sampler). Med anden metode (High volumen sampler) kan vi måle, hvor meget metan der slipper ud fra større lækager og vanskelige kilder.