Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Metantab

Biogasanlæg

I DGC har vi i en årrække beskæftiget os med at kortlægge metantab fra gasdistributions- og gastransmissionssystemet. Arbejdet sker som et samarbejde mellem Evida, Energinet og DGC.

 Arbejdet er bl.a. mundet ud i en fælles opgørelse baseret på målinger, som DGC har foretaget for Evida og Energinet sammen med data der er indsamlet af de to selskaber selv. Behovet for at dykke ned i og undersøge metantab fra distributions- og transmissionssystemet er stort, da det ikke tidligere er blevet undersøgt (grundigt).

DGC råder over udstyr, der kan finde og kvantificere metanlækager på fx biogasanlæg, gasanlæg og gastankstationer

Biogasproduktions- og opgraderingsanlæg kan have utætheder, der både betyder en dårligere økonomi for anlægget og større miljøpåvirkning.
 

Det kan vi hjælpe med

  • Hurtig screening af dit biogasanlæg
  • Detaljeret gennem med måling af hver enkelt lækage
  • Dokumentation af at anlæg ikke slipper metan ud 
  • Måling af metan i anlæggets omgivelser med laserbaseret udstyr
  • Opgørelse af det samlede metanudslip for hele anlægget

 

Udstyr vi benytter til vores målinger af  metanlækager

  • Laserbaseret måleudstyr - Gasfind 
  • Håndholdt  metansesor - Sniffer
  • Infarødt kamera - Flir
  • Hurtig og præcis måling af mindre lækage - HI flow sampler
  • Måling af større lækage og vanskelige kiler - High volumen sampler