Medarbejdere

Navn
Titel
E-mail


Anette M. Hansen
Projektleder
2466 2241
Asger Myken

Grønne gasser
Gas til transport

Senior projektleder
2146 2022
Betina Jørgensen

Gasanalyser
Materialeteknologi
Rør og ledningsnet
Fagudvalg Gastransport
Dataudvekslingsgruppen

Projektleder
2146 0879
Brian Ildved

Måletekniske opgaver
Måleudstyr
Gasanalyser

Laboratorietekniker
2913 3805
Camilla Modler

Bogføring
Løn/timesedler
Kantineregnskab
DGF bogføring

Regnskabsassistent
2035 0228
Conny R. Petersen

Sekretæropgaver
Administrative opgaver
Telefon og reception
Sekretær for FAU GI

Sekretærkoordinator
2146 3707
Eva Terkelsen

Webudvikling
Grafisk design
Information
Kommunikation
Arbejdsmiljørepræsentant

Webmaster/grafiker
21286064
Helle Gottschalk Nygaard

Laboratorium
Miljø og Miljømålinger
Kemisk procesteknik

Laboratoriechef
2462 0741
Ianina Mofid

Gasanvendelse i boliger
Gasforbrugende apparater
Laboratorieforsøg
Energibesparelser

Projektleder
2147 3622
Jan K. Jensen

Strategiudvikling
Kommunikation
Kvalitetschef
Teknisk Chef Gruppe
IEA Hydrogen

Vicedirektør
Gas i energisystemet
4040 4614
Jean Schweitzer

Små gasapparater
Internationale regler
IGU bestyrelse
GERG PCU
Marcogaz

Senior projektleder
2913 3754
Jette D. Gudmandsen

DGC-kurser
Gastekniske Dage
Notified Body
Administrative opgaver
Telefon og reception

Kursussekretær
2146 6256
Johannes Stoedter-Rosien

Gasanalyser, indpasning af gas i energisystemer

Projektingeniør
23993011
Jytte Skytte

Certificering
Sikkerhedsrådgivning
Undervisning
Reglementer
CO-alarmer

Projektleder
2016 9607
Karsten V. Frederiksen

Udvikling og demonstration
Boligområdet
Mindre gasapparater
VE/nye opvarmningssystemer
FAU GI

Projektleder
Opvarmning og bolig
2913 3757
Kim L. Jacobsen

Drift af netværk
IT-brugerassistance
EDB-hardware og -software
IT-udviklingsprojekter
Mobiltelefoner

IT-chef
2913 6652
Lars Jørgensen

Miljø og forbrænding
Målemetoder, standarder
Energi- og emissionsmåling
Forbrændingsberegning
Skorstene og aftræk

Projektleder
2913 3760
Leif E. Frandsen

Energispareaktiviteter
Audits, emissioner
Forbrændingsberegning
CO2 verifikation
Standarder

Projektleder
3051 7441
Lena S. Hansen

Kantinedrift
Medarbejderfrokost
Menuplanlægning
Mødeservering
Receptioner

Kantineassistent
2960 9888
Leo van Gruijthuijsen

Laboratorium
Måleudstyr og opstillinger
Akkreditering 
Kvalitetshåndbog
FAU GM

Senior projektleder
2913 3761
Martin Gamél Bjørner
Grønne gasser
Indpasning
 
Projektingeniør
21510006
Matilde Fenger Flindt

Kommunikation
Hjemmesideredaktør
Redaktør af fagbladet GASenergi
Nyheder

Kommunikations- og webmedarbejder
2467 8459
Mette Johansen

Økonomistyring
Projektstyring
Selvangivelse
HR/personale
Kasserer DGF

Økonomi- og administrationschef
2146 9759
Michael Larsen

Gasmåling
DGC-kurser
Naturgasfakta.dk
Gastekniske Dage
FAU GM

Projektleder
Gasdistribution og -transmission
2913 3746
Niels Bjarne Rasmussen

Forgasningsgas
Gas og VE 
Modellering af processer
Forbrændingsteknisk beregning
Teknologioverførsel

Senior projektleder
2147 1752
Per G. Kristensen

Chefansvarlig, projekter
Koordinering af ressourcer
Emissionsmåling
Miljødokumentation
Teknisk Chef Gruppe

Chef for forretningsudvikling
Sikkerhed, gaskvalitet og miljø
2129 2086
Rasmus Bruun Andersen

Aalborg-afdelingen
Måletekniske opgaver

Måletekniker
21520076
Steen D. Andersen

Aalborg-afdelingen
Miljø og forbrænding
Måletekniske opgaver
Måleudstyr
Målemetoder

Måletekniker
2967 2555
Thea Larsen
Adm. direktør
2014 8929
Thomas Hernø

Biogas

Projektleder
5161 9262
Torben Kvist

Biogas
Forgasningsgas
Emissioner
Termodynamik
Udvalgsarbejde, biogas

Projektchef
Grøn gasproduktion
2146 9506