Mikrokraftvarme

Mikrokraftvarmeanlæg producerer både strøm og varme. Såfremt produktionen af el og varme i et mikrokraftvarmeanlæg erstatter el og varme produceret ved anvendelse af kul og olie som brændstof vil det betyde markant lavere CO2-udledning fra individuelt opvarmede boliger både herhjemme og i udlandet. Og teknologien har potentiale til at skabe flere tusinde videnarbejdspladser på dansk jord.

DGC har betydelige erfaringer med mikrokraftvarmeanlæg fra både laboratorieafprøvninger og demonstrationsprojekter i felten. En række forskellige teknologier er undersøgt: traditionelle motorbaserede anlæg, stirlingmotorbaserede anlæg og anlæg med brændselsceller.

I projektet "Dansk mikrokraftvarme" undersøges anlæg med brændselsceller. Dansk mikrokraftvarme er et demonstrationsprojekt, hvor anlæggene flyttes ud af laboratorierne og ind hos forbrugerne. Derved testes anlæggene under virkelige vilkår. Dette giver udviklerne nyttige og lærerige erfaringer. Bag projektet står et stærkt, nationalt konsortium af danske energivirksomheder. Læs mere om Dansk mikrokraftvarme-projektet.

På sigt vil brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg kunne tilføre elnettet yderligere fleksibilitet ved at kunne aftage og evt. omdanne overskuds-el til brint.