Miljø - emissioner og miljødokumentation

Ved enhver anvendelse af gasformige brændsler dannes emissioner som fx NOx, CO og CO2. Af hensyn til vores omgivelser er det vigtigt at holde disse emissioner på et så lavt niveau som muligt. DGC kan på emissionsområdet hjælpe dig på en række punkter med hensyn til at dokumentere eller minimere emissionen. 
 
Vi har meget stor erfaring med emissions- og virkningsgradsmålinger på gas og oliefyrede anlæg med det formål at dokumentere emissionsforholdene og/eller virkningsgraden over for myndighederne. Det være sig årlig miljødokumentation for større anlæg eller nødvendig dokumentation i forhold til refusion af fx NOx og metanafgifter.
 
Vi har et detaljeret kendskab til såvel miljøregler og skatte- og afgiftsforhold, der relaterer til emissioner fra gasforbrug, og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvad der præcist gælder for dit anlæg. 
 
Ligeledes har vi stor projekterfaring med hensyn til F&U og demonstrationsprojekter på gasfyrede anlæg med det formål at mindske emissionen fx hvad angår emission af lugt, NOx, metan, og aldehyder. Vi deltager gerne i projektsamarbejder på området.
 
DGC tilbyder et bredt spektrum af ydelser på emissionsområdet:
  • Dokumentation af miljøforhold
  • Dokumentation i forhold til afgifter
  • Analyser og beregninger
  • Rådgivning vedr. reduktion af emissioner
  • Forsøg med emissionsreducerende tiltag
  • Demonstrationsprojekter