Miljø og forbrænding

Inden for fagområdet miljø og forbrænding tilbyder DGC en lang række ydelser knyttet til anvendelsen af gasformige brændsler. Ydelserne dækker lige fra det simple råd omkring emissionsregler og afgiftsregler for fx NOx og metan til det mere komplekse omkring emissionsreduktion og forbrændingsdesign til det mere nørdede omkring forudsigelse af en række miljømæssige og sikkerhedsmæssige parametre såsom minimering af NOx dannelsen ved gasforbrænding, beregning af flammehastigheder, eksplosionsgrænser og metantal.
 
Vi har datagrundlaget i orden og kan også hjælpe dig med at få styr på din gaskvalitet eller dine emissionsforhold. Vi råder over et akkrediteret laboratorium,  hvor vi har mulighed for at bestemme gassernes nøjagtige sammensætning og de dertil hørende parametre. Vores udstyr er mobilt, og er det vigtigt for dig har vi også mulighed for at flytte vores måleudstyr ud til din proces.
 
Vi har gennem årene gennemført en lang række emissions- og virkningsgradsmålinger på gas og oliefyrede anlæg med det formål at dokumentere emissionsforholdene og/eller virkningsgraden over for myndighederne. Det være sig årlige miljødokumentation for større anlæg eller nødvendig dokumentation i forhold til refusion af fx NOx og metanafgifter.
 
Vi kan hjælpe med:
  • Analyse - naturgas, biogas, gaskromatografi, gasprøvetagning
  • Måling - emissions- og energimåling, dokumentation af afgiftsforhold
  • Rådgivning - miljødokumentation, procesberegninger, emissionsreduktion
  • Rådgivning – forbrændingsegenskaber, antændelsesgrænser, flammehastigheder, selvantændelse