Minikraftvarme

Minikraftvarme dækker over de anlæg, der er større end mikrokraftvarme og mindre end de anlæg, der opstilles på fjernvarmeværker, gartnerier osv. Dette betyder i praksis, at sådanne enheder har en effekt i området 5 – 50 kWe.
 
Minikraftvarme kan med fordel opstilles på institutioner (museer, skoler, plejehjem og lign), sportscentre, kontorbygninger, kommunale bygninger osv. Anlæggene producerer ‑ som alle øvrige kraftvarmeanlæg ‑ både el og varme. Som afregnings- og tilkoblingsreglerne p.t. er, får man størst værdi af den producerede el ved at anvende den selv og undgå eksport til elnettet. 
 
Der er i dag opstillet mere end 100 sådanne anlæg i Danmark. Området er i vækst, så flere kommer løbende til.
 
Anlæggene lader sig gerne kombinere med varmepumper. Hermed får man et VE-forsynings­element ind, og man kan samtidig også påvirke elforbruget over døgnet til gavn for driften af mini-KV-enheden. Anlæggene kan, forudsat fornuftig installation og drift, opnå kort tilbagebetalingstid, og de giver markante årlige CO2-besparelser for varmecentralerne, hvor de er opstillet.
 
Rundforbihallen i demonstrationsprojekt
I demonstrationsprojektet skal Rundforbihallens varmeudnyttelse, brændselsforbrug og spild­varme/VE andel er fulgt over et års tid (2015). 
Læs mere om projektet

Anlægsbeskrivelser
DGC har i 2013/2014 besøgt forskellige danske mini-KV-anlæg og udarbejdet disse beskrivelser:

Der er i tilknytning til anlægsbeskrivelserne også lavet den sammenfattende rapport "Innovative mini-KV-installationsmuligheder".